Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Speranza i Mickiewicz Katarzyna Gmerek s. 13-28, 7
O bibliografii pszczelarstwa polskiego Roman Tomaszewski s. 29-53, 7-8
Przyczynek do dziejów Biblioteki Radzieckiej w Poznaniu Artur Jazdon s. 55-68, 8
"Das Leben als Theater" : afisze niemieckiego Teatru Miejskiego w Poznaniu z zbiorach Biblioteki Raczyńskich Agnieszka Urbańska s. 69-84, 8-9
Spuścizna po Henryku Beresce. Kilka uwag nad polskimi i niemieckimi zasadami opracowania archiwów osobistych Błażej Kaźmierczak s. 85-99, 9
Słowo - obraz - pamięć w labiryntach komiksu Grażyna Gajewska s. 101-115, 9-10
Narodowy Zasób Biblioteczny - doświadczenia dziesięciu lat Renata Piejko s. 10, 117-127
Zespołowa organizacja pracy (teamwork) w niemieckich bibliotekach uniwersyteckich Zdzisław Gębołyś s. 10-11, 129-145
Proces przygotowania i wdrażania systemu ocen okresowych pracowników w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu Małgorzata Dąbrowicz s. 11, 147-164
Publikacje elektroniczne a zwężenie obszaru poszukiwań nauki i wiedzy James A. Evans Tomasz Olszewski (tłum.) s. 11, 165-179
Zawadzki, Witkacy i zapomniane czasopismo poznańskie Alicja Przybyszewska s. 181-187
Kto się zdoła spotkać w bibliotece? Henryk Hollender s. 189-198
Biblioteka Strahovska w Pradze - perła bibliotek klasztornych Barbara Janczak Małgorzata Serafin s. 199-210
"Biuletyn Poznańskiego Towarzystwa Pedagogicznego" - odkrywcze wyniki opracowania komputerowego Anna Szatkowska s. 211-220
Helmut Qualtinger (1928-1986): legenda za życia Arnold Klaffenbock s. 221-226
Nieznany list Hipolita Cegielskiego Zygmunt Poznański s. 227-229
"Naukowe czasopisma elektroniczne", Marek Nahotko, Warszawa 2007 : [recenzja] Piotr Nowak Marek Nahotko (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"E - laerning w kształceniu akademickim", pod red. Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając, Warszawa 2006 : [recenzja] Emilia Lepkowska Marcin Dąbrowski (aut. dzieła rec.) Maria Zając (aut. dzieła rec.) s. 235-240
"Katalogowanie książek w bibliotece szkolnej", Halina Kołodziejczyk, Aneta Głowacka, Lublin 2007 : [recenzja] Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak Aneta Głowacka (aut. dzieła rec.) Halina Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 241-242
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2007 Artur Jazdon s. 243-268
Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2007 Danuta Czaja s. 269-297
Autorzy s. 299-300