Tytuł Humanistyka i Przyrodoznawstwo
ISSN 1234-4087
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
2002, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozważania o nauce i metodzie naukowej = Considerations about Science and Scientific Method Honorata Korpikiewicz s. 7-21
Walka Charlesa Taylora z postmodernizmem w świetle "Źródeł podmiotowości" = Charles Taylor's Struggle against Postmodernity from the Point of View of his "Sources of the self" Krzysztof Kościuszko s. 23-32
Ludzkość uplanetyzowana : pojęcie noosfery Pierre'a Teilharda de Chardin = The Mankind : Pierre Teilhard de Chardin's Concept of the Noosphere Grzegorz Pacewicz s. 33-47
Człowiek w środowisku przyrodniczym : refleksje Mariana Zdziechowskiego = Man in the Natiral Environment : Reflections of Marian Zdziechowski Dariusz Barbaszyński s. 49-57
Proces rozwoju zachodniej cywilizacji w amerykańskiej myśli II połowy XX wieku = Development Process of the Western Civilization in American Thought of the Second Half of XX Century Jadwiga Błahut-Prusik s. 59-78
Kościół katolicki a liberalizm – u źródeł konfliktu = Catholic Church and Liberalism – Source of Conflict Dorota Sepczyńska s. 79-95
Między geografią polityczną a geopolityką : próba rozgraniczenia terminów = The Attempt at Doing Distinction between Terms: Political Geography and Geopolitics Jarosław Mikołajec s. 97-107
Antropologia stadionu = Anthropology of the Stadium Andrzej Pawłucki s. 109-120
Humanistyczne aspekty kultury fizycznej a problemy społeczne = Humanistic Aspects of Physical Culture and Social Problems Jerzy Urniaż s. 121-129
Kontrowersje wokół uboju rytualnego zwierząt gospodarskich = Controversies round about Ritual Slaughter of The farm Animals Tomasz Bąk Jerzy Denaburski s. 131-138
Przestrzeń architektoniczna : przestrzeń fizyczna a przestrzeń kulturowa = Architectural Space : Physical Space and Cultural Space Małgorzata Liszewska s. 139-152
Hopivötskwani – The Way of Becoming the Model Person in Hopi Tradition = Hopivötskwani – droga stawania się osobą modelową w tradycji Hopi Maria Głowacka s. 153-159
Iluzja mechanistycznego rozumu : ewolucja, determinizm, entropia i zasada antropiczna w perspektywie aksjologicznej = The Illusion of Mechanistic Reason : Evolution, Determinism, Entropy and Anthropic Principle in Axiological Perspective Mikołaj Niedek s. 163-181
O stylu filozofiowania maklera na giełdzie filozoficznych idei = On the Style of Philosophy of a Broker on the Stock Market of Philosophical Ideas Zdzisława Piątek s. 183-190
Jubileusz Profesora Dariusz Liszewski Zbigniew Hull (aut. dzieła rec.) Andrzej Papuziński (aut. dzieła rec.) s. 193-196
W strone filozofii nauki Józef Dębowski T. Bigaj (aut. dzieła rec.) John Losee (aut. dzieła rec.) s. 197-207
Społeczne horyzonty ekologii Zofia Migus-Bębnowicz Dariusz Kiełczewski (aut. dzieła rec.) s. 208-210
Apel o nowy humanizm Dariusz Liszewski Honorata Korpikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 211-219
Wewnętrzny nakaz bycia człowiekiem Piotr Wasyluk Halina Romanowska-Łakomy (aut. dzieła rec.) s. 220-223
O potrzebie personalizacji wychowania fizycznego Jerzy Urniaż Andrzej Pawłucki (aut. dzieła rec.) s. 224-228
Komunitaryzm vs. Liberalizm – a jednak "liberalizm" nie jest brzydkim słowem Dorota Sepczyńska Andrzej Szahaj (aut. dzieła rec.) s. 229-232
Anestetyka architektury Małgorzata Liszewska Neil Leach (aut. dzieła rec.) s. 233-235
Sprawozdanie z XXIX Kongresu Filozofów Francuskojęzycznych Krzysztof Kościuszko s. 236-239