Tytuł Humanistyka i Przyrodoznawstwo
ISSN 1234-4087
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
2007, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowożytny arystotelizm chrześcijański = Modern Christian Aristotelianism Stanisław Janeczek s. 7-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kant i Polska = Kant and Poland Mirosław Żelazny s. 27-43
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ludwika Flecka hermeneutyczna teoria wiedzy = Ludwik Fleck's Hermeneutic Theory of Knowledge Andrzej Przyłębski s. 45-63
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rationalité pratique et construction du contexte de la décision = Racjonalizm praktyczny a konstrukcja kontekstu decyzji = Practical Rationalism and the Construction of the Decision's Context Emmanuel Picavet s. 65-91
  Zacytuj
 • Udostępnij
Humanistyka jako zabawa = Humanities as a Play Jan Kurowicki s. 93-108
  Zacytuj
 • Udostępnij
Filozofia historii jako filozoficzna refleksja nad dziejami : miejsce i rola filozofii historii w myśleniu filozoficznym = Philosophy of History as Philosophical Reflections over the History : Place and Significance of Philosophy of History in Philosophical Thinking Piotr Wasyluk s. 109-122
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ludzka natura i społeczność ludzka : David Hume o początkach państwa = Human Nature and Human Society : David Hume on the Origins of the State Adam Grzeliński s. 123-135
  Zacytuj
 • Udostępnij
Geneza nihilizmu a wczesne spory o klasyczny idealizm niemiecki na przełomie XVIII i XIX wieku = the Origin of Nihilism and the Early Dispute on German Idealism at the Turm of the 18th and 19th Century Andrzej Kucner s. 137-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
Josefa Piepera interpretacja śmierci i umierania = Joseph Pieper's Interpretation of the Death and Dying Józef Kożuchowski s. 149-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ideał człowieka według Johna Stuarta Milla = An Ideal of man in John Stuart Mill Philosophy Barbara Grabowska s. 165-177
  Zacytuj
 • Udostępnij
Heidegger - polityka filozofii : francuski kontekst sporów wokół "okresu nazistowskiego" = Heidegger - Policy of Philosophy : French Context Around "Nazi Period" Zdzisław Kunicki s. 179-192
  Zacytuj
 • Udostępnij
«L'étranger» dans l'oeuvre de Paul Ricoeur = Idea "obcego" w dziele Paula Ricoeura = The Idea of "Stranger" in Paul Ricoeur's Work François-Xavier Amherdt s. 193-201
  Zacytuj
 • Udostępnij
Социальные измерeния феномена ценности в эпоху глобализации = Społeczny wymiar fenomenu wartości w epoce globalizacji = Social Measurements of the Phenomenon of Value during the Epoch of Globalization Walentyn Nikołajewicz Wandyszew s. 203-212
  Zacytuj
 • Udostępnij
Теория и практика соцреализма : умолчания и подспудные течения = Teoria i praktyka realizmu socjalistycznego - przemilczenie i nurty utajone = The Theory and Practice of the Socialist Realism - Default and Latent Current Nadieżda W. Wandyszewa-Rebro s. 213-233
  Zacytuj
 • Udostępnij
María de Maeztu, una pionera en el olvido = María Maeztu - zapomniana prekursorka = María Maeztu - the Forgotten Pioneer Gemma Gordo s. 235-246
  Zacytuj
 • Udostępnij
Las fuentes principales del pensamiento del primer Savater = Principal Sources of the First Savater's Thinking = Główne źródła wczesnej myśli Savatera Marta Nogueroles Jové s. 247-259
  Zacytuj
 • Udostępnij
O niektórych etycznych aspektach transplantacji = On Some Ethical Aspects of Transplantation Wojciech Słomski s. 261-271
  Zacytuj
 • Udostępnij
Białka synaptycznej strefy aktywnej - koordynatorzy procesu neurotransmisji w układzie nerwowym = Synaptic Active Zone Proteins - Coordinators of Nervous System Neurotransmission Jarosław Całka Judyta Juranek Mirosław Łakomy s. 273-280
  Zacytuj
 • Udostępnij
L'inegalité face aux principles publics = Nierówność w obliczu norm publicznych = Inequality in Face of Public Principles Emmanuel Picavet s. 281-302
  Zacytuj
 • Udostępnij
Globalizacja - czy możliwe jest powtórzenie specjalizacji biologicznej w życiu społecznym Jan Kotwica s. 305-309
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czytając Fukuyamę - teraźniejszość posthistoryczna i przyszłość postczłowiecza Paweł Piotrowski s. 311-324
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konserwator Marek Jędrasik s. 325-335
  Zacytuj
 • Udostępnij
O głębszym rozumieniu osoby Halina Romanowska-Łakomy Ryszard Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 339-342
  Zacytuj
 • Udostępnij
Systemowy obraz świata : monadologia wobec nauki współczesnej Krzysztof D. Szatrawski Krzysztof Kościuszko (aut. dzieła rec.) s. 343-347
  Zacytuj
 • Udostępnij
Geneza, swoistość i zadania hermeneutyki filozoficznej Andrzej Kucner Andrzej Przyłębski (aut. dzieła rec.) s. 349-359
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zrozumieć Nietzschego Andrzej Kucner Mirosław Żelazny (aut. dzieła rec.) s. 361-368
  Zacytuj
 • Udostępnij
Współczesny mieszczanin Beata Zielewska-Rudnicka Marcin Zdrenka (aut. dzieła rec.) s. 369-371
  Zacytuj
 • Udostępnij
Między złotym a srebrnym wiekiem kultury hiszpańskiej, Olsztyn, 25-27 września 2007 Marta Śliwa s. 373-375
  Zacytuj
 • Udostępnij