Tytuł Humanistyka i Przyrodoznawstwo
ISSN 1234-4087
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
2006, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Ewa Starzyńska-Kościuszko s. 5-6
Z dziejów pytania o sens polskich dziejów = Questions about the Sense of Polish History Marek N. Jakubowski s. 9-24
L'inegalité face aux principles publics = Nierówność w obliczu norm publicznych = Inequality in Face of Public Principles Emmanuel Picavet s. 25-44
spór o racjonalność w obliczu argumentów filozofii życia - Nietzsche, Dilthey, Bergson = Dispute about Rationality and the Arguments of Philosophy of Life - Nietzsche, Dilthey, Bergson Andrzej Kucner s. 45-63
Soloviev et Maritain - pensuers de l'éthique = Sołowiow i Maritain jako myśliciele etyczni = Soloviev and Maritain - Thinkers of the Ethics Patrick de Laubier s. 65-77
Teoria jaźni Bronisława F. Trentowskiego = Trentowski's Theory of Self Ewa Starzyńska-Kościuszko s. 79-90
O monadycznej dynamice struktur biologicznych = About Monadic Dynamics of Biological Structures Krzysztof Kościuszko s. 91-100
Teologiczne delimitacje w myśli Martina Heideggera = Theological Delimitations in Martin Heidegger's Thought Zdzisław Kunicki s. 101-117
Postęp a problem końca historii : dyskusja J. Piepera z I. Kantem i filozofią postępu (J. G. Fitche, J. Görres, F. Novalis) = Progress and the Problem of the End of History : J. Pieper's Discussion with I. Kant and the Progress Philosophy Józef Kożuchowski s. 119-138
Filozofia Demokryta z perspektywy pojęcia miary = The Philosophy of Democritus within Perspective of Measure Marek Jędrasik s. 139-155
Zabytek jako byt próżniaczy = Monuments as an Idle Being Jan Kurowicki s. 157-173
Dynamika kultury : od quasi-naturalnej indywidualności do cywilizacji mas = Dynamics of Culture : From Quasi-Natural Individual to Civilisation of Masses Krzysztof D. Szatrawski s. 175-184
Bioetyka jako filozoficzna podstawa nauk biomedycznych = Bioethics as the Philosophical Basis of Biomedical Sciences Wojciech Słomski s. 185-192
Wokół pojęcia alienacji ekologicznej = About the Conception of Ecological Alienation Piotr Domeracki s. 193-205
Altruizm - szczodrość bez nadziei na odwzajemnienie? = Altruism - Generosity without Hope for Reciprocation? Rafał Sikora s. 207-214
Przebudzenie giganta? : gospodarka indyjska w okresie reform = A Revival of the Giant? : Indian Economy in a Period of Reforms Benon Gaziński s. 215-236
Przenikanie się nauk (wykład zamkowy - 25 kwietnia 2006) Jan Kotwica s. 239-253
Czy istnieje historia metafizyki? Zdzisław Kunicki B. Pinchard (aut. dzieła rec.) Yves Charles Zarka (aut. dzieła rec.) s. 257-259
Postmodernistyczna krytyka idei Lucio Russo Krzysztof Kościuszko J. Kania (aut. dzieła rec.) Lucio Russo (aut. dzieła rec.) s. 260-263
Filozofia pokoju : sprawiedliwość i pokój w kontekście rozwoju osobowego Piotr Wasyluk Bożena Kuśmierczyk (aut. dzieła rec.) s. 264-269
Immanuel Kant i oświeceniowy Królewiec Andrzej Kucner Steffen Dietzsch (aut. dzieła rec.) K. Krzemieniowa (aut. dzieła rec.) s. 270-276