Tytuł Humanistyka i Przyrodoznawstwo
ISSN 1234-4087
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
2016, Tom 22

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Quel modèle pour penser I’inappropriable? = Conceptualizing the Inappropriable: Which Pattern? Caroline Guibet Lafaye s. 7-37
W obronie rozumu : Uwagi na temat Herberta Schnadelbacha koncepcji ,,rozumu otwartego" = Defense of Reason : On the Margins of Schnaedelbach’s Concept of the "Open Reason" Wojciech Torzewski s. 39-55
Religijne odczarowanie świata a powstanie nauki = Religious Disenchantment of the World and the Rise of Science Kamil M. Kaczmarek s. 57-74
Czy naprawdę ,,bezwolny świat"? : Kwestia wolnej woli w literaturze popularnonaukowej na przykładzie tekstu Azima F. Shariffa i Kathleen D. Vohs - Is It Really = "The World Without Free Will"? : The Issue of the Free Will Problem in Popular Science Literature on the Example of Azim F. Shariff and Kathleen D. Vohs’s Text Łukasz Jach Łukasz Lamża s. 75-89
Dwuaspektowa jednostka poznawcza człowieka a zasada nieokreśloności Heisenberga-Gabora = Dual-Aspect Unit of Human Cognition and Heisenberg-Gabor’s Uncertainty Principle Mirosław Z. Harciarek s. 91-100
Kwestia pojęciowej nieciągłości procesu nabywania dokładnych reprezentacji numerycznych w teorii bootstrappingu = The Issue of Conceptual Discontinuity of the Accurate Number Representation Acquiring Process in the Bootstrapping Theory Aleksander Gemel s. 101-117
Klątwa Kartezjusza - czyli uwagi Jaegwona Kima o przyczynowaniu mentalnym = Descartes’ Curse - Jaegwon Kim’ s Remarks on Mental Causation Szymon Paweł Dziczek s. 119-130
Kooperacja w ujęciu fenotypu rozszerzonego = Cooperation in Terms of the Extended Phenotype Wojciech Markowski s. 131-148
Zagadnienie normatywnych podstaw zdolności kognitywnych człowieka w koncepcji Michaela Tomasello = The Question of the Normative Root of Human Cognitive Abilities in the Theory of Michael Tomasello Daniel Żuromski s. 149-161
Telepistemologia - zarys problematyki = Telepistemology - Outline of Issues Tomasz Walczyk s. 163-179
Dynamics of Language Communication in Modern University = Dynamika komunikacji językowej a współczesny uniwersytet Maria Abysova Liybov Drotianko s. 181-190
W poszukiwaniu śladów cielesności Boga : Próba filozofii pozaortodoksyjnej = In Search of Traces of the Corporality of God : An Attempt to Understand Non-orthodox Philosophy Mirosław Pawliszyn s. 191-206
Wstęp do metafizyki Stanisława Ignacego Witkiewicza = Introduction to the Metaphysics of Stanislaw Ignacy Witkiewicz Krzysztof Kościuszko s. 207-219
Rdzenie strukturalnych ontologii czasoprzestrzeni - analiza i krytyka = Cores of Spacetime Structural Ontologies - Analysis and Critique Damian Luty s. 221-238
O pierwszeństwie faktów z przeszłości w ujęciu Hannah Arendt : Kilka uwag = Hannah Arendt and the Primacy of Past Facts : Some Remarks Paweł Polaczuk s. 239-251
Osiemnastowieczna dyskusja na temat tożsamości osobowej = Eighteenth-Century Dispute about Personal Identity Andrzej Stoiński s. 253-267
Postawa człowieka wobec śmierci na podstawie uwag Seneki w «Epistulae morales ad Lucilium» = The Demeanour of a Man towards Death on the Basis of Seneca’s Remarks in his «Epistulae morales ad Lucilium» Tomasz Dreikopel s. 269-276
Przyszłość to historia = The Future Is History Lech Majchrowski s. 277-290
Wartości i normy jako zdania w logice : Z historii logiki w Polsce = Statements of Values and Norms : History of Polish Logic Grzegorz Pacewicz s. 291-305
Intuicyjne koncepcje kontinuum = Intuitive Conceptions of Continuity Marcin Skalny s. 307-317
Elementy prawa naturalnego i politycznego Thomas Hobbes Krzysztof Wawrzonkowski (tłum.) s. 321-341
Esej na temat natury naszych uczuć i kierowania nimi Francis Hutcheson Justyna Van den Abbeel (tłum.) Adam Grzeliński (tłum.) s. 343-361
Podążać za zwierzęcym umysłem. Przyczynki paradygmatyczne do kognitywistyki zwierząt Wojciech Markowski Frans de Waal (aut. dzieła rec.) s. 365-370
Fantastyka a filozofia Tomasz Walczyk Jacek Sobota (aut. dzieła rec.) s. 371-378
W stronę ‘mindfulness’ Paweł Holas Danuta Słaba Paul R. Fulton (aut. dzieła rec.) Christopher K. Germer (aut. dzieła rec.) Ronald D. Siegel (aut. dzieła rec.) Małgorzata Cierpisz (tłum.) s. 379-383
Pośród Witkacowskich światów Kamil Gorzka Stefan Symotiuk (aut. dzieła rec.) s. 385-390