Tytuł Humanistyka i Przyrodoznawstwo
ISSN 1234-4087
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
2017, Tom 23

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyjaśniający charakter wnioskowań antropicznych w kosmologii = Explanatory Nature of Anthropic Reasoning in Cosmology Paweł Tambor s. 7-24
Transdziedzinowe aspekty struktur modularnych : O aplikacji modularyzacji w ramach inżynierii wiedzy i kognitywistyki = Trans-Domain Aspects of Modular Structures : Applying Modularization in Knowledge Engineering and Cognitive Science Adam Fedyniuk s. 25-41
Konekcjonistyczne modele wyjaśniania procesów poznawczych w kognitywistyce = Connectionist Models of Explanation of Cognitive Processes in Cognitive Science Anita Pacholik-Żuromska s. 43-55
W poszukiwaniu źródeł filozoficznego myślenia na gruncie koncepcji Roberta Brandoma i Michaela Tomasello = Searching for the Origins of Philosophical Thinking on the Basis of the Concepts of Robert Brandom and Michael Tomasello Daniel Żuromski s. 57-70
Natura ludzka w narracji posthumanizmu dystopijnego = Human Nature in the Narrative of Dystopic Posthumanism Dawid Misztal s. 71-89
Postnaturalny enwironmentalizm – etyczna emancypacja artefaktów w filozofii środowiskowej = Postnatural Environmentalism – Ethical Emancipation of Artifacts in Environmental Philosophy Magdalena Hoły-Łuczaj s. 91-106
Złudna idea de(kon)strukcji architektury = The Illusory Idea of a De(con)struction of Architecture Henryk Benisz s. 107-129
Neuropsychologia sztuki wizualnej : Od diagnozy dzieła do diagnozy artysty = Neuropsychology of Visual Art. : From the Work of Art Diagnosis to the Diagnosis of the Artist Piotr Markiewicz s. 131-167
Ateistyczny charakter aksjologii Andrzeja Nowickiego = Atheistic Axiology of Andrzej Nowicki Antoni Płoszczyniec s. 169-191
„Ida”, „Pokłosie”, historia – kilka uwag o uobecnianiu przeszłości = “Ida”, “Aftermath”, History – A Few Remarks about the Re-presentation of the Past Marcin Maria Bogusławski s. 193-208
Człowiek wobec prawdy o sobie. Michela Foucaulta „itinerarium” podmiotowości = Man against the Truth about Themselves. Michel Foucault’s Itinerary of Subjectivity Paweł Bytniewski s. 209-221
Współczesna rola techniki w procesach wykluczenia i integracji społecznej = The Contemporary Role of Technology in the Processes of Exclusion and Social Integration Wojciech Markowski s. 223-242
Kirche als die Gemeinschaft der Liebe : Gianni Vattimos Auseinandersetzung mit dem Christentum = Church as the Community of Love : Gianni Vattimo’s Discussion with Christianity Andrzej Tarchała s. 243-251
Aksjologiczne źródła etyki u Osho = Axiological Sources of Ethics by Osho Artur Hrehorowicz s. 253-271
Moralne dylematy kultury współczesnej = Moral Dilemmas of Contemporary Culture Krzysztof Sztalt s. 273-288
Publikacje z zakresu historii medycyny starożytnej na łamach czasopisma „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” w latach 1933–1938 = Publications in the History of Ancient Medicine in „Archives of the History and Philosophy of Medicine” between 1933 and 1938 Tomasz Dreikopel s. 289-298
Obraz kobiety w „Chowannie” Bronisława F. Trentowskiego = An Image of a Woman in „Chowanna” by Bronislav Trentowski Barbara Grabowska s. 299-319
Psychoanalityczne koncepcje sztuki a metoda aktorska Konstantego Stanisławskiego = Psychoanalytic Concepts of Art and Konstantin Stanislavski’s Acting Method Robert Sanetra s. 321-340
Filozofia serca Pamfiła Jurkiewicza : Analiza, interpretacja, refleksja = The Philosophy of the Heart by Pamfil Yurkevich : Analysis, Interpretation, Reflection Pavlo Snopkov s. 341-353
Rzeka memów = River of Memes Lech Majchrowski s. 355-371
Gehla filozofia miasta dla ludzi Andrzej Kucner Jan Gehl (aut. dzieła rec.) Szymon Nogalski (tłum.) s. 375-380
Myślenie przez wielkie M Wojciech Markowski Michael Tomasello (aut. dzieła rec.) s. 381-387
Peirce’owska ścieżka pragmatyzmu Gwidon Famułka Sergiusz Tokariew (aut. dzieła rec.) s. 389-393
O nauce, filozofii i religii Agnieszka Biegalska W. Bonowicz B. Brożek (aut. dzieła rec.) Michał Heller (aut. dzieła rec.) Z. Liana (aut. dzieła rec.) s. 395-399
Filozofia nakręca : 8. edycja Filozofii Filmowo, Olsztyn, 26–29 września 2017 Michał Szczepankiewicz s. 401-404