Tytuł Humanistyka i Przyrodoznawstwo
ISSN 1234-4087
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
2013, Tom 19

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Infinity in Mathemathics : Development of Platonic Ideas and Methods in Mathematics in Late Antiquity and the Middle Ages = Nieskończoność w matematyce : rozwój idei Platońskich i metod w matematyce w późnej starożytności i średniowieczu Zbigniew Król s. 7-27
Od Davida Bloora do antypostmodernizmu = From David Bloor to Antipostmodernism Krzysztof Kościuszko s. 29-38
Czy wszechświat jest dostrojony do życia? = Is the Universe Fine-Tuned for Life? Justyna Szatan s. 39-53
Piękno w teorii nauki : estetyczne kryteria w ocenie i wyborze teorii naukowych = Beauty in the Theory of Science : Aesthetic Criteria in Scientific Theory Assessment and Choice Marek Szydłowski Paweł Tambor s. 55-73
Kognitywna teoria prototypu : próba filozoficznej analizy = Cognitive Prototype Theory : An Attempt at a Philosophical Analysis Aleksander Gemel s. 75-88
"Good Governance" and Democracy : Competing or Complementary Models of Global Political Legitimacy? Luc Foisneau Terry Macdonald Emmanuel Picavet s. 89-94
Global Justice as Good Governance : A Critical Approach = Sprawiedliwość globalna jako przykład dobrego rządzenia : podejście krytyczne Luc Foisneau s. 95-105
Formal Power and Real Authority : The Involvement of Governance Norms or Principles = Władza formalna i realny autorytet : urelacjonowanie norm lub zasad panowania Emmanuel Picavet s. 107-127
Representation of the Citizens in a Federal Union = Reprezentacja obywateli w unii federalnej Vincent Merlin s. 129-137
The WTO's Legitimation Strategy = Strategia uprawomocnienia Światowej Organizacji Handlu Henri Culot s. 139-152
Evaluation and Promise of "E-Democracy" in Some Consensus Conferences = Ocena i obietnica "elektronicznej demokracji" Bernard Reber s. 153-164
Interactive Governance : Power and Stability = Siła i stabilność rządów opartych na interakcji Joseph Abdou s. 165-169
Podejrzana wolność : Kierkegaard i Nietzsche jako krytycy wolności politycznych = The Suspected Freedom : Kierkegaard and Nietzsche as Critics of Political Liberties Paweł Pieniążek s. 171-184
Pascal, albo rozpacz i nieskończoność u progu nowoczesności = Pascal or Despair and Infinity at the Threshold of Modernity Artur Lewandowski s. 185-198
David Hume i problem legitymizacji władzy = David Hume and the Issue of the Legitimism of Power Krzysztof Wawrzonkowski s. 199-220
Pytanie o ontologiczny status Kantowskich idei regulatywnych = The Question of the Ontological Status of Kant's Regulative Ideas Dariusz Pakalski s. 221-237
Kwestia humanizmu i ludzkiego (sposobu) bycia w filozofii Heideggera = The Question of Humanism and Human (Manner of) Being in the Philosophy of Heidegger Henryk Benisz s. 239-266
Hacia una nueva concepción de la antropología = Towards a New Conception of Anthropology = W kwestii nowej koncepcji antropologii Juana Sánchez-Gey Venegas s. 267-280
Pomiędzy wolnością polityczną a bezpieczeństwem = Between Political Freedom and Safety Jadwiga Błahut-Prusik s. 281-294
"Fakt moralny" - "Macierzysta sytuacja moralna" = "The Moral Fact" - "The Source of Moral Situation" Bogdan Radzicki s. 295-314
Wolność "od" i "do" – relacje wzajemne = Freedom "from" and Freedom "to" - Reciprocal Relations Andrzej Stoiński s. 315-328
Czy można sensownie mówić o wartościach? = Values: Is It Possible to Talk about Them Reasonably? Grzegorz Pacewicz s. 329-339
Oblicza Realnego we współczesnej sztuce = The Images of the Real in the Modern Art Ewa Gładkowska s. 341-349
Wymiary ruchu w spektaklach Bruce'a Naumana = Dimensions Movement in Bruce Nauman Performances Marcin Tadeusz Kania s. 351-359
Słownik literatury Europy Środkowej : casus Bruno Schulza = The Dictionary of Central European Literature : The Case of Bruno Schulz Basia Nikiforowa Jadwiga Mizińska (tłum.) s. 361-374
Muzaios, Orfeusz, wyrocznie, misteria w Eleusis - wybrane aspekty = Musaeus, Orfeusz, Oracles, Mysteries of Eleusis - Selected Aspects Daniel Zarewicz s. 375-385
Ikony kalendarzowe – katalog wszystkich świętych jako zbiorowy obraz Kościoła = Calendar Icons – Catalogue of All Saints as a Collective Image of the Church Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska s. 387-398
Aktualizacja artystyczna archetypu Animy i Animusa w pantomimie Henryka Tomaszewskiego "Menażeria Cesarzowej Filissy" = Update Archetype Artistic Anima and Animus in Pantomime Henryk Tomaszewski "Menagerie Empress Filissa" Patrycja Samson-Ładno s. 399-411
Witkacy o przeżyciach metafizycznych Krzysztof Kościuszko s. 415-416
Klauzula braku sumienia : szkic o zaniku wrażliwości etycznej w środowiskach medycznych Barbara Kazimierczak s. 417-421
Inny w kinie : relacja z VII Międzynarodowego Festiwalu Filmu Filozoficznego (Kraków, 6-8 grudnia 2012) Łukasz Kamiński s. 423-426
Filozofia jako droga do szczęścia, czyli o wpływie psychoterapii filozoficznej na wychowanie Piotr Gąsowski s. 427-431
Rozanow: filozofia chuligańska Jadwiga Mizińska Jacek Chmielewski (aut. dzieła rec.) Ireneusz Kania (aut. dzieła rec.) Piotr Nowak (aut. dzieła rec.) Wasilij Rozanow (aut. dzieła rec.) s. 435-438
O bycie jako takim - filozofia pierwsza w XXI wieku Krzysztof Piątek Lech Ostasz (aut. dzieła rec.) s. 439-442
O roli i statusie historii w XIX wieku Agata Piórkowska M. Bonecki (aut. dzieła rec.) Johann Gustav Droysen (aut. dzieła rec.) J. Duraj (aut. dzieła rec.) s. 443-448
Każda epoka ma swojego Sokratesa Iwona Zakrzewska Stefan Symotiuk (aut. dzieła rec.) s. 449-455
Nowe spojrzenie na fenomenologię, czyli o Husserlu okiem Dana Zahaviego Anna Strzyżewska Dan Zahavi (aut. dzieła rec.) Marek Święch (aut. dzieła rec.) s. 457-462
Filozofia lenistwa Maciej Kasprzyk Marcin Zdrenka (aut. dzieła rec.) s. 463-465