Tytuł Humanistyka i Przyrodoznawstwo
ISSN 1234-4087
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
2004, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pluralizm, kultura wiedzy, transkulturowość i prawo = Pluralism, Culture-Knowledge and Law Hans Jörg Sandkühler Maciej Potępa (tłum.) s. 7-28
Spory o naturę świadomości a resuscytacja = The Debate about the Nature of Consciousness and Resuscitation Zdzisława Piątek s. 29-38
Whiteheadowska koncepcja poznania w kontekście zarzutów Stanisława Ignacego Witkiewicza zawartych w "Krytyce poglądów Alfreda North Whiteheada" = Whitehead's Epistemology in the Context of Stanislaw Ignacy Witkiewicz's Objections Presented in "The Review of Alfred North Whitehead's Views" Agnieszka Biegalska s. 39-50
Georga Cantora filozofia nieskończoności = Georg Cantor's Philosophy of Infinity Piotr Markiewicz s. 51-68
Pojęcie – idea – problem w "Różnicy i powtórzeniu" G. Deleuze'a = Concept – Idea – Problem in G. Deleuze's "Difference and Repetition" Krzysztof Kościuszko s. 69-79
Koncepcja ludzkiej religii Johanna Gottfrieda Herdera = Herder's Conception of Human Religion Ewa Starzyńska-Kościuszko s. 81-87
Próba systematyzacji uwarunkowań kryzysu ekologicznego : dlaczego niszczymy środowisko naturalne? = Systematizing Test of Terms and Conditions of the Ecological Crisis : Why Do We Destroy Our Natural Environment? Tomasz Wołowski s. 89-111
Problem świadomości u zwierząt : aspekty filozoficzne i etyczne = The Problem of Consciousness with Animals : Philosophical and Ethical Aspects Dariusz Liszewski s. 113-125
Współczesna myśl wegetarianizmu na Zachodzie = Contemporary Idea of Vegetarianism in the West Bożena Kuśmierczyk s. 127-137
Splot globalnych zagrożeń demograficzno-ekonomicznych = The Coincidence of Global Demographical and Economic Threats Jadwiga Błahut-Prusik s. 139-157
Wartości w sferze polityki społecznej w okresie przemian systemowych w Polsce = Values of Social Policy in the Period of System Transformations in Poland Aleksandra Ciżmowska s. 159-175
Mahatma Gandhi a koncepcja zrównoważonego rozwoju wsi = Mahatma Gandhi : Concept of Sustainable Rural Development Benon Gaziński s. 177-186
Problematyka przyrodnicza w działalności Polskiego Towarzystwa Przyrodniczego w latach 1906-1918 = Environment Conservation in the Activities of Polish Tatra Society 1906-1918 Maciej Czyżewski s. 187-197
Josefa Piepera koncepcja uniwersytetu jako miejsca kultury = Josef Pieper's Idea of University as a Place of Culture Józef Kożuchowski s. 199-223
O pożytkach błądzenia z Heglem : (esej filozoficzny) = About Wandering around with Hegel – Essay Jan Kurowicki s. 225-236
Przedmiot sporu a podmiot Zbigniew Zwoliński Maciej Potępa (aut. dzieła rec.) s. 239-250
Życie jako przedmiot namysłu filozoficznego Jaromir Brejdak Maciej Potępa (aut. dzieła rec.) s. 251-256
Krzywda w rzeczywistości ludzkiej Justyna Białowarczuk Witold Tulibacki (aut. dzieła rec.) s. 257-268
W poszukiwaniu bytu integralnego : przypadek Trentowskiego Dariusz Barbaszyński Ewa Starzyńska-Kościuszko (aut. dzieła rec.) s. 264-268
Siedmiu filozofów, jedna zasada Grzegorz Pacewicz Adam Bastek (aut. dzieła rec.) s. 269-272
Trzy wariacje na temat materiału sztruksowego Piotr Markiewicz Józef Dębowski (aut. dzieła rec.) s. 273-277
Czy zagrożona tożsamość gatunkowa? Justyna Białowarczuk Jürgen Habermas (aut. dzieła rec.) s. 278-284
Kultura niepamięci Ewa Jędrzejowska Jarosław Barański (aut. dzieła rec.) s. 286-291
Podróże po zwyczajności Małgorzata Liszewska Jan Kurowicki (aut. dzieła rec.) s. 292-294
Świadomość zwierząt Dariusz Liszewski Donald R. Griffin (aut. dzieła rec.) Anna Tabaczyńska (aut. dzieła rec.) Magda Ślósarska (aut. dzieła rec.) s. 295-298
Pokochać liberalizm Dorota Sepczyńska Wojciech Sadurski (aut. dzieła rec.) s. 299-302
Etyczny fundament polityki w filozofii praktycznej Johna Graya Dominik Żyłowski John Gray (aut. dzieła rec.) Piotr Rymarczyk (aut. dzieła rec.) s. 303-312
Europo, skąd pochodzisz i dokąd zmierzasz? Benon Gaziński Kazimierz Łastawski (aut. dzieła rec.) s. 313-322
Sny – nasze stany wyzwolone Piotr Markiewicz Owen Flanagan (aut. dzieła rec.) s. 323-328
Święto filozofów : komunikat o VII Polskim Zjeździe Filozoficznym w Szczecinie Piotr Markiewicz Marta Śliwa s. 329-333
Dlaczego Prusowie? : "Colloquia Baltica – Interdyscyplinarne Spotkania z Historią i Kulturą Bałtów", Olsztyn 23-24 września 2004 Bogdan Radzicki Marta Śliwa s. 334-335