Tytuł Humanistyka i Przyrodoznawstwo
ISSN 1234-4087
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
2012, Tom 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Idea ewolucji wszechświata, jej geneza, percepcja i filozoficzne uwarunkowania = Ideas of Evolution of the Universe, Its Genesis, Perception and Philosophical Determinants Adam Krawiec Marek Szydłowski s. 7-31
Równość z perspektywy socjobiologicznej : jak reagować na wrodzone różnice między ludźmi? = Egalitarianism from Sociobiological Point of View : How to React to Inborn Variations among People? Rafał Sikora s. 33-43
Informacyjny most między biologią a socjologią = Informational Bridge between Biology and Sociology Kamil M. Kaczmarek s. 45-62
Ontologia fundamentalna Heideggera jako próba ugruntowania szczególnej odmiany filozofii życia w ogólnej teorii życia = Heidegger's Fundamental Ontology as an Attempt to Ground a Specific Type of Philosophy of Life within the General Theory of Being Henryk Benisz s. 63-93
La constitution dialogue de la subjective : retour sur la relecture par Tugendhat de l'interactionisme American = The Dialogical Constitution of the Subjectivity : Return on Proofreading by Tugendhat of the American Interactionism Gaëlle Demelemestre s. 95-111
Metafizyka Artura Schopenhauera i "Czarodziejska góra" Tomasza Manna = Arthur Schopenhauer's Metaphysics and Thomas Mann's "The Magic Mountain" Dariusz Pakalski s. 113-133
Współczesne oblicza nihilizmu : Boudrillard – Vattimo – Bauman = Contemporary Faces of Nihilism : Boudrillard – Vattimo – Bauman Andrzej Kucner s. 135-154
Optymizm historiozoficzny jako aksjologiczny fundament idei postępu dziejowego = Historiosophical Optimism as Axiological Foundation of the Idea of Progress Piotr Wasyluk s. 155-165
El pensamiento educativo de Miguel de Unamuno = The Educational Concept of Miguel Unamuno Gemma Gordo Piñar s. 167-182
"Libertariański", "libertarianin", "libertarianizm" : wczesna historia pojęć w Stanach Zjednoczonych = "Libertarian", "Libertarianism" : The Early History of the Concepts in the United States Dorota Sepczyńska s. 183-201
Pomiędzy definicją bezpieczeństwa a możliwością jego urzeczywistnienia, czyli ku wiecznemu niespełnieniu? = Between the Definition of Safety and the Possibility of Putting it into Life : in the Direction of Eternal Unfulfillment? Jadwiga Błahut-Prusik s. 203-212
Państwo a sprawiedliwość = The State and the Justice Andrzej Stoiński s. 213-227
Moralne aspekty współczesnego konsultingu = Moral Issues of Modern Consulting Małgorzata Mrówka s. 229-241
Использование Интернета в бизнес-коммуникации = Internet in Business Communication Anton Perelomow s. 243-250
Концептуализация как общенаучный подход к систематизации знании = Concept as a General Scientific Approach to the Systematization of Knowledge Walentyn Wandyszew s. 251-258
Действие принципа нонселекции в языковoй организации постмодерного художественного текста = The Principle of Nonselection in the Linguistic Organization of Postmodern Literary Text Elena S. Perelomowa s. 259-269
Orfeusz – starożytny archetyp poety inspirowanego przez muzy = Orpheus – Ancient Archetype of Poet Inspired by the Muses Daniel Zarewicz s. 271-291
Światło z twórczości Teofana Greka, Andrzeja Rublowa i Dionizego = Light in the Creative Work of Theophanes the Greek, Andrei Rublev and Dionysios Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska s. 293-304
Czy cmentarz jest już tylko pamiątką z przeszłości? : «kryzys śmierci» i chrześcijańska «ars moriendi» o znaczeniu cmentarza = Is the Cemetery Only a Memorial of the Past? : "The Crisis of Death" and the Christian «Ars moriendi» about the Importance of the Cemetery Jacek Wojtkowski s. 305-317
Paradoks konia Kaliguli Jan Kurowicki s. 321-340
Polemika z usocjologicznioną filozofią matematyki Davida Bloora : wrażenia wstępne Krzysztof Kościuszko s. 341-347
Polemika z estetyką czystej formy muzycznej Konstantego Regameya Krzysztof Kościuszko s. 349-358
Filozofia i teatr Ewa Starzyńska-Kościuszko s. 359-360
Ćwiczenia z podróży Antka Grzybka Ewa Starzyńska-Kościuszko s. 361-362
Pesymizm, sceptycyzm, nihilizm, dekadentyzm – kultura wyczerpania? Włodzimierz Chołostiakow s. 363-368
Między Löwithem a Heglem? Paweł Pieniążek Henryk Benisz (aut. dzieła rec.) s. 371-376
Integralność człowieka jako problem psychologii i filozofii Tadeusz Kobierzycki Andrzej Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 377-387
Telos i Antytelos : uwagi o muzyce w kontekście filozofii Tadeusz Kobierzycki Krzysztof Lipka (aut. dzieła rec.) s. 389-398
Garve versus Kant Dariusz Pakalski Radosław Kuliniak (aut. dzieła rec.) s. 399-404
Ateistyczny mistycyzm Katarzyna Ossowska André Comte-Sponville (aut. dzieła rec.) s. 405-409
W świecie wartości intencjonalnych Agata Borońska Zofia Majewska (aut. dzieła rec.) s. 411-420
Umysł a mózg : przewodnik po współczesnej neuropsychologii Anna Dobies Chris Frith (aut. dzieła rec.) s. 421-424
Historia myśli filmowej, czyli podręcznik do filozofii filmu Łukasz Kamiński Alicja Helman (aut. dzieła rec.) Jacek Ostaszewski (aut. dzieła rec.) s. 425-428
Zaproszenie do wędrówki po mitologii japońskiej Łukasz Kamiński Agnieszka Kozyra (aut. dzieła rec.) s. 429-432
Nowe spojrzenie na problemy współczesności Maciej Łokucijewski Anna Dobies (aut. dzieła rec.) Barbara Kazimierczak (aut. dzieła rec.) s. 433-437