Tytuł Humanistyka i Przyrodoznawstwo
ISSN 1234-4087
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
2015, Tom 21

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Popper : dogmatyzm : dialektyka Krzysztof Kościuszko s. 9-24
Karl Popper about Totalitarianism : Ideas and Practices Walentyn N. Wandyszew s. 25-40
Narracja historyczna w świetle idealizacyjnej teorii nauki : rekapitulacja dotychczasowych ustaleń i propozycja rozwinięcia Piotr Szwochert s. 41-60
Emergentny i uniwersalny charakter prawa rozkładu Zipfa w nauce Marek Szydłowski Paweł Tambor s. 61-78
Wzrokowy układ poznawczy jako spektrometr : część II Mirosław Zbigniew Harciarek s. 79-96
Kognitywno-sygnalizacyjny model dla genezy konwencji znaczeniowej w semiotyce Eco Aleksander Gemel s. 97-112
Komputacjonizm a materializm : czy krytyka obliczeniowej teorii umysłu implikuje krytykę materialnej jego natury? Szymon Paweł Dziczek s. 113-126
Observations sur la critique de J. Rawls par G.A. Cohen Emmanuel Picavet s. 127-144
Bezpieczeństwo jako wartość we współczesnej polityce zagranicznej Jadwiga Błahut-Prusik s. 145-156
Zrozumieć ateizm : filozoficzny spór o ateizm Piotr Wasyluk s. 157-170
Dyskusja z relatywizmem aksjologicznym a psychologizm Kazimierza Twardowskiego Grzegorz Pacewicz s. 171-182
Relacja pomiędzy techniką a totalitaryzmem w teorii krytycznej Herberta Marcusego Krzysztof Piątek s. 183-194
Bomba symulakrów : scena rzeczywistości ukryta za kurtyną symulacji : spektakl hiperrzeczywistości Tomasz Walczyk s. 195-208
Moralne źródła fundamentalizmu islamskiego a kategoria "walki o uznanie" Axela Honnetha Ewelina Lewandowska s. 209-220
Edward Abramowski i anarchizm : wybrane problemy z myśli społeczno-politycznej filozofa Jolanta Święszkowska s. 221-230
O przyczynowej dedukcji "societas civilis cum imperio" : kilka uwag o wpływie Hobbesa na pojmowanie prawa Paweł Polaczuk s. 231-244
Współczucie w myśli Rousseau, Schopenhauera, Nietzschego Paweł Pieniążek s. 245-262
Fiodor M. Dostojewski wobec problemu śmierci i nieśmiertelności Michał Kruszelnicki s. 263-284
Biologiczne inspiracje w pracy "The Physiology of Versification" Olivera Wendella Holmesa wobec współczesnej wersologii Arkadiusz Sylwester Mastalski s. 285-297
Przyszłość natury ludzkiej Wojciech Markowski s. 298-312
Holistyczno-teologiczne spojrzenie na zjawiska morfogenetyczno-regulacyjne i behawioralne : ogólne refleksje nad znaczeniem pojęć teleologicznych Rafał Kupczak Dariusz A. Szkutnik s. 313-330
"Civitas Dei" i "civitas terrena" kategorią mistyczną zmagań dobra ze złem w myśli św. Augustyna Mateusz Szpyrka s. 331-342
O mocy Boga jako mocy Dobra : perspektywa Tischnerowskiej agatologii Marek Jawor s. 343-354
Koncepcja religii Nicolaia Hartmanna Magdalena Krawczyk s. 355-368
Muzyka jako rodzaj wewnętrznej reprezentacji Lech Majchrowski s. 369-384
Naturalne i kulturowe uwarunkowania projektowanego ogrodu botanicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Mariusz Antolak Wiesława Gadomska Krystyna Kleszewska s. 385-398
Logos czy ethos : spór o prymat Józef Dębowski s. 401-408
Kino nakręcone filozofią : relacja z 6. Filozofii Filmowo : Olsztyn, 23-25 września 2015 Łukasz Kamiński s. 409-413
Komiksowa opowieść jako kulturowa podróż Natalia Kućma s. 415-422
Od całki Lebesgue'a do projektu Manhattan : historia lwowskiej szkoły matematycznej Katarzyna Ossowska Mariusz Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 425-430
Ukraińskie skrzydło Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Katarzyna Ossowska Stepan Ivanyk (aut. dzieła rec.) s. 431-436
O Heideggerze raz jeszcze Krzysztof Piątek Jan Galarewicz (aut. dzieła rec.) s. 437-440
Kilka słów o relacjach świata wartości i sztuki leczenia Andrzej Kucner Magdalena Sarnińska-Górecka Ewa Starzyńska-Kościuszko (aut. dzieła rec.) s. 441-444
Nowy elektroniczny świat Tomasz Walczyk Sidey Myoo (aut. dzieła rec.) s. 445-450
Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka Kamil Gorzka Marzena Żylińska (aut. dzieła rec.) s. 451-454
O roli fotografii w kreowaniu świata i ludzkiej tożsamości Szymon Paweł Dziczek Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz (aut. dzieła rec.) s. 455-460
Losy artysty Piotr Koprowski Barbara Osterloff (aut. dzieła rec.) s. 461-466