Tytuł Humanistyka i Przyrodoznawstwo
ISSN 1234-4087
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
2003, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozmowa z prof. zw. dr. hab. Jerzym Strzeżkiem z Wydziału Bioinżynierii Zwierzat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, doctorem honoris causa Akademii Rolniczej im. Hugona kołłątaja w Krakowie Jerzy Strzeżek Witold Tulibacki s. 7-13
Komunikacyjne, medyczne i ideologiczne uwarunkowania pojęcia szumu = The Medical Communication and Ideological Conditions of Noise's Conception Paweł Kanturski s. 17-35
Spektakl anatomiczny jako nowożytna postać teatralizacji śmierci = Anatomical Spectacle as a Modern Theatrilization of Death Jarosław Barański s. 37-45
Związek człowieka i przyroddy w filozofii kantowskiej = The Relationship between Man and Nature in Kant's Philosophy Bożena Kuśmierczyk s. 47-55
Zagadnienie wolności, wyobcowania i samorealizacji jednostki w warunkach współczesnego kapitalizmu = Issue of Freedom, Alienation, and the Human Being's Realization in the Conditions of the Contemporary Capitalism Jadwiga Błahut-Prusik s. 57-73
Koncepcja filozofii i pedagogiki narodowej Bronisława F. Trentowskiego : (z dziejów polskiej myśli filozoficznej epoki romantyzmu) = Trentowski’s Conception of National Philosophy and National Pedagogics Ewa Starzyńska-Kościuszko s. 75-88
Floriana Znanieckiego wizja filozofii = The Vision of Philosophy by Florian Znaniecki Marcin Sieńko s. 89-96
Stanisław Ignacy Witkiewicz wobec przestrzeni nieeuklidesowych = Stanisław Ignacy Witkiewicz in the Face of Non-Euclidean Spaces Krzysztof Kościuszko s. 97-103
Brama Alethei : warunki prawdziwości według Arystotelesa = The Aletheia Gate : Conditions of Truth According to Aristotle Adam Bastek s. 105-118
Bertrand Russell i problem sceptycyzmu = Bertrand Russell and a Problem of Scepticism Elżbieta Marczak-Gąsiorowska s. 119-127
Mediatorzy w kulturze ludowej : sacrum śmierci i gra w zmartwychwstanie = Mediators in Folk Culture : Sacrum of Death and a Resurrection Game Anatolij Bakanurskij Monika Pastusiak (tłum.) Wanda Radolińska (tłum.) s. 129-137
Tendencje filozoficzno-humanistyczne ukraińskiego baroku = Humanistic Drifts in Ukrainian Baroque Bohdan Byczko Wanda Radolińska (tłum.) s. 139-146
Dylematy etyczne XX wieku : klonowanie = Ethical Dilemmas in XX Century : Cloning Wojciech Słomski s. 147-159
Stanisław Franciszek hr. Karłowski a współczesne problemy rolnictwa = Sir Stanisław Franciszek Karłowski Due to the Current Problems of Agriculture Eugeniusz Kośmicki s. 161-169
Walory krajobrazowe doliny Łyny w obrębie granic Olsztyna = The Value of Landscape Łyna Valley within Olsztyn Wiesława Gadomska s. 171-185
Obrzędy, zwyczaje i leczenie niekonwencjonalne związane z woskiem pszczelim = Ceremonies, Practices and Alternative Medicine with Part of the Beeswax Daniel Rykowski Maciej Siuda Jerzy Wilde s. 187-198
Filozofia kultury szkoły frankfurckiej a myśl Piepera = Philosphy of Culture the Frankfurt School and Pieper's Thought Józef Kożuchowski Berthold Wald s. 201-208
Rozdroża współczesnego dyskursu filozoficznego Andrzej Kucner Stefan Opara (aut. dzieła rec.) s. 211-216
Dialogicznie ku myśleniu filozoficznemu Andrzej Kucner Beata Zielewska (aut. dzieła rec.) s. 217-221
Zmysły otwarte na piękno Ewa Gładkowska K. Wilkoszewska (aut. dzieła rec.) s. 222-224
Nowe rozumienie podmiotu w niemieckiej filozofii współczesnej Paweł Dybel Maciej Potępa (aut. dzieła rec.) s. 225-230
Filozofia od podstaw Piotr Wasyluk Andrzej Kucner (aut. dzieła rec.) Stefan Opara (aut. dzieła rec.) Beata Zielewska (aut. dzieła rec.) s. 231-234
Pamięć i utopia Mieczysław Jagłowski Ewa Gładkowska (aut. dzieła rec.) E. Kruk (aut. dzieła rec.) s. 235-239
Zasada NOMA Dariusz Liszewski J. Bieroń (aut. dzieła rec.) Stephen Jay Gould (aut. dzieła rec.) s. 240-243
Ekologiczna estetyka przyrody Gernota Böhmego Małgorzata Liszewska Gernot Böhme (aut. dzieła rec.) s. 244-246