Tytuł Humanistyka i Przyrodoznawstwo
ISSN 1234-4087
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
2009, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kulturowy topos księgi : (przyczynek do interpretacji) = Cultural Topos of the Book : (Contribution for Interpretation) Bogdan Banasiak s. 7-24
  Zacytuj
 • Udostępnij
Humanizm ugruntowany w świecie przyrody : filozofia Goethego według Karla Löwitha = Humanism Estabilished in the World of Nature : Philosophy of Goethe according to Karl Löwith Henryk Benisz s. 25-54
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nietzsche a faszyzm = Nietzsche and Fascism Paweł Pieniążek s. 55-68
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jana Stachniuka koncepcja świata społecznego = Social World Conception of Jan Stachniuk Leszek Gawor s. 69-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
Niektóre problemy poznania doświadczenia religijnego : (studium filozoficzno-psychologiczne) = Some of the Problems Concerning the Cognition of Religious Experience : (Philosophical-Psychological Study) Tadeusz Kobierzycki s. 91-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Neuroestetyka - krytyczna analiza wybranych badań empirycznych = Neuroaesthetics - Critical Analysis of Selected Empirical Studies Piotr Markiewicz s. 113-123
  Zacytuj
 • Udostępnij
Utopia jako myślenie ahistoryczne? = Utopia as Ahistorical Thinking? Piotr Wasyluk s. 125-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
Psychoanalityczne i egzystencjonalne problemy twórczości = Psychoanalytical and Existential Issues of Creativity Filip Maj s. 143-153
  Zacytuj
 • Udostępnij
Filozoficzne oblicza kłamstwa = Philosophical Aspects of Lie Beata Zielewska-Rudnicka s. 155-163
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problem ochrony życia w myśli ekofilozoficznej = The Problem of Preservation of Life in Ecophilosophical Thought Zofia Migus-Bębnowicz s. 165-175
  Zacytuj
 • Udostępnij
Потребность в метафизике уважения к человеку = Potrzeba metafizyki szacunku dla ludzi = A Need for Metaphysics of Respect for Humans Nikolaj Omielczenko s. 177-194
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szczęście jako (najwyższy) sposób bycia człowieka : (Arystoteles, "Etyka nikomachejska" 1098 a 7-18) = Happines as the (Highest) Human Way of Being : (Aristotle, "Nicomachean Ethics" 1098 a 7-18) Małgorzata Matuszak s. 195-204
  Zacytuj
 • Udostępnij
Źródła w językoznawstwie = Sources in Linguistics Aleksander Kiklewicz s. 205-216
  Zacytuj
 • Udostępnij
О философии языка и его философичности = O filozofii języka i jego filozoficzności = About Philosophy of a Language and its Philosophicness Rajsa Kh. Khayrullina s. 217-224
  Zacytuj
 • Udostępnij
O orfickim języku mitu = About the Orphic Language of Myth Daniel Zarewicz s. 225-240
  Zacytuj
 • Udostępnij
Świat Orientu według klasyków historiozofii = The Orient's World in the Views Classical Philosophers of History Alfred Skorupka s. 241-257
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozważania dotyczące podstawowej zasady prawa naturalnego - wraz z aneksem napisane przez Gottlieba Hufelanda, doktora filozofii i obu praw, wydane w Lipsku przez G. J. Göschena 1785 Immanuel Kant s. 261-264
Metafizyka a Objawienie – czyli konflikt między stworzonym a niestworzonym Tomasz Budzeń s. 265-270
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ogród, ogródki działkowe i środowisko Jan Kurowicki s. 271-285
  Zacytuj
 • Udostępnij
Henryk Tomaszewski - pantomima i życie Stefan Kayser Patrycja Samson s. 287-296
  Zacytuj
 • Udostępnij
Filozofia "Innego" : podmiot prelogiczny, magiczny i mistyczny w nauce Z. Freuda Tadeusz Kobierzycki Andrzej Leder (aut. dzieła rec.) s. 299-309
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koniec niemieckich marzeń o sprawiedliwym społeczeństwie? Jerzy Pabian Heinz Bude (aut. dzieła rec.) s. 311-318
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nietzschego radosna wiedza Andrzej Kucner Friedrich Nietzsche (aut. dzieła rec.) M. Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 319-325
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nietzsche i Overbeck - ślady przyjaźni Andrzej Kucner Franz Overbeck (aut. dzieła rec.) T. Zatorski (aut. dzieła rec.) s. 327-333
  Zacytuj
 • Udostępnij
Odpowiedzialność za moralność dziennikarską Beata Zielewska-Rudnicka Jan Pleszczyński (aut. dzieła rec.) s. 335-338
  Zacytuj
 • Udostępnij
Między rzeczywistością a utopią Jadwiga Błahut-Prusik David Boaz (aut. dzieła rec.) D. Juruś (aut. dzieła rec.) s. 339-342
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pasja na nowo odkryta Piotr Koprowski Ewa Sykuła (aut. dzieła rec.) s. 343-347
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tristan - miłośc jako strata i marzenie Tadeusz Kobierzycki Henk de Vliger (aut. dzieła rec.) Richard Wagner (aut. dzieła rec.) s. 349-356
  Zacytuj
 • Udostępnij