Tytuł Humanistyka i Przyrodoznawstwo
ISSN 1234-4087
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
2000, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Człowiek i przyroda = Man and Nature Grzegorz Tylko s. 7-18
Człowiek i złudzenie = Man and Illusion Juan Bañon Mieczysław Jagłowski (tłum.) s. 19-23
The Laws of Organisms Selfformation = Prawo samotworzenia się organizmów W. M. Burień s. 25-31
Filozoficzno-teologiczna koncepcja pracy Jana Pawła II = Philosophical and Theological Concept of Work by Jan Paweł II Bogusław Pliszka s. 33-46
Wszystkiego próbować : etyka dynamiczna Pierre’a Teilharda de Chardin = To Try Everything : The Dynamic Ethics of Pierre Teilhard de Chardin Grzegorz Pacewicz s. 47-59
Modernistyczne przepisanie postmodernizmu = The Modernistic Rewrite of Postmodernism Dorota Sepczyńska s. 61-76
Obszar wiedzy i niewiedzy ekologicznej w Polsce = The Field of Ecological Knowledge and Ignorance in Poland Irena Fudali s. 77-102
Zarys rozwoju różnych form wykorzystywania i traktowania zwierząt gospodarskich przez człowieka w niektórych kręgach religijno-kulturowych = The Treatment and Utylization of Farm Animals by People in the Different Religions and Civilizations Celestyna Cichocka Jerzy Denaburski s. 103-108
Wybrane aspekty sztuki ogrodów na tle jej historycznego rozwoju = Values of the Art of Gardens on the Ground of its Historical Development Emilia Marks Krzysztof Młynarczyk Iwona Połucha s. 109-124
Właściciele gospodarstw ekologicznych jako liderzy w rozwoju obszarów wiejskich = The Owners of Ecological Farms as Leaders in the Rural Areas Development Wojciech Gotkiewicz s. 125-132
Interesy a procesy ustrojowej transformacji w Polsce : aspekty teoretyczne = Business and the Processes of Political Transformation i Poland : Theoretical Aspects of the Problem Wacław Domaszewicz Jan Sauś s. 133-144
Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Polsce = Condition of Development of Agriculture in Poland Roman Kisiel Ryszard Stanisław Pałach s. 145-151
Transformacja społeczno-gospodarcza w województwie olsztyńskim (do 1998 roku) : mieszkańcy, władza a problem bezrobocia = Transformation of Social and Economic System in Olsztyn Voivodship (till 1998) : Inhabitants, the Local Government and a Problem of Unemployment Jowita Pierechod s. 153-166
Drogi i bezdroża współczesnej polityki rosyjskiej na przykładzie nacjonalistycznych poglądów Aleksandra Dugina = The Ways of Depravation of the Modern Russian Geopolitics for Example of Nationalistic Opinions by Aleksander Dugin Jarosław Mikołajec s. 167-176
Zmiany w środowisku politycznym Łotwy po odzyskaniu niepodległości = Changes in Political Environment in Latvia after Regaining Independence Janis Kusis Anastazja Gałkowska (tłum.) s. 177-184
Deficiency of Education in Circumstances of Unemployment = Braki w szkolnictwie w dobie bezrobocia Barisa Laima s. 185-190
Integracja europejska w świetle opinii studentów Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie = European Integration as Seen by Students of the Agricultural University in Olsztyn Benon Gaziński Sylwia Olszewska s. 191-208
Stanowisko Organizacji Świadków Jehowy wobec zagrożeń ekologicznych = Organisaion of Jehova's Witnesses Towards the Threat of Environment Crisis Mirosław A. Michalski s. 209-216
Nowe spojrzenia na empiryczne postawy moralności Zbigniew Hull Witold Tulibacki (aut. dzieła rec.) s. 219-222
Poza granicami poznania Jerzy Jarco Zbigniew Hull (aut. dzieła rec.) Witold Tulibacki (aut. dzieła rec.) s. 223-225
Ekologia krytyczna Andrzeja Papuzińskiego Andrzej Stoiński Andrzej Papuziński (aut. dzieła rec.) s. 226-231
Filozofia ekologii w pigułce Dariusz Liszewski Andrzej Papuziński (aut. dzieła rec.) s. 232-234
Wylewanie dziecka z kąpielą Dariusz Liszewski Przemysław Mastalerz (aut. dzieła rec.) s. 235-239
Estetyka, natura, ekologia Małgorzata Liszewska Maria Gołaszewska (aut. dzieła rec.) s. 240-241
Jak uczyć prawa ochrony środowiska Ewa Dykty-Lewandowska Leszek Mering (aut. dzieła rec.) s. 242-243
Hipotezy pomocnicze Jacek Sobota Stefan Opara (aut. dzieła rec.) s. 244-246
Historia kultury w języku mądrym i pięknym Jarosław Barański Zygmunt Frydryszak (aut. dzieła rec.) Witold Tulibacki (aut. dzieła rec.) s. 247-249
Rozprawa o metodzie posybilistycznej Adam Bastek Lech Ostasz (aut. dzieła rec.) s. 250-254
Dzieło o etyce polskiej Witold Tulibacki Włodzimierz Tyburski (aut. dzieła rec.) s. 255-257
Wokół "Filozofii Olimpizmu" Józefa Lipca Witold Tulibacki Józef Lipiec (aut. dzieła rec.) s. 258-260
Między nauką a wiedzą Honorata Korpikiewicz Jan Trąbka (aut. dzieła rec.) s. 261-263
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ekologia a Humanizm" (Petersburg, 20-21.06.2000 r.) Andrzej Papuziński s. 264-266
V Krajowa Konferencja "Modelowanie cybernetyczne biologicznych" (Kraków 2000) Jacek Sobota s. 266-269
Sesja naukowa: "Władysława Tatarkiewicza bilans osiągnięć życiowych i naukowych" Adam Bastek s. 270-271
Współpraca naukowa Litwinów i Polaków Danuta Ciukszo s. 272-273