Tytuł Humanistyka i Przyrodoznawstwo
ISSN 1234-4087
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
2001, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dane dostarczane przez naukę i ontologiczna teoria dziedzin bytu = Scientific Data and Onthological Theory of Spheres of Being Lech Ostasz s. 7-28
Wiedza transmisją rzeczywistości = Knowledge as the Transmision of Reality Wacław Sklinsmont s. 29-34
Przyczynowość i synchroniczność = Casuality and Synchronousness Honorata Korpikiewicz s. 35-46
Deleuze a łańcuchy Markowa = Deleuze and Markov's Chains Krzysztof Kościuszko s. 47-58
Właściwości procesu ewolucji biologicznej = The Main Features of Biological Evolution Process Krzysztof Łastowski s. 59-73
Egzystencjalizacja przyżyć (selfu) = Existentialization of Experiences Jan Trąbka s. 75-97
Związek przyrody, dziejów i moralności w filozofii historii Johanna Gottfrieda Herdera = Connexion between Nature, History and Morality in Herder's Philosophy of History Ewa Starzyńska-Kościuszko s. 99-109
Kryzys ekologiczny jako kryzys kultury = The Crisis of Ecology as a Crisis of the Culture Mikołaj Niedek s. 111-122
Pojęcie sacrum w ekofilozofii Henryka Skolimowskiego = The Conception of Sacrum in Eco Philosophy by Henryk Skolimowski Wojciech Słomski s. 123-135
Świadomość ekologiczna młodzieży w społeczeństwie postmodernistycznym = Ecological Consciousness of Teenagers in Postmodernism's Society Krzysztof D. Szulborski s. 137-148
Człowiek jako najważniejszy element w zapewnieniu dobrostanu zwierzętom gospodarskim = Man as the Most Important Element of Farm Animal Welfare Tomasz Bąk Jerzy Danaburski s. 149-158
Obrzęd pogrzebowy a postawa wobec śmierci = Funeral Rite and Attitude in the Face of Death Andrzej Stoiński s. 159-177
Polityczne alianse i mezalianse polskiej literatury fantastycznonaukowej = The Political Alliances and Misalliances in Polish Science Fiction Literature Jacek Sobota s. 179-191
Samoocena jako wyznacznik aktywności osób długotrwale bezrobotnych = Self-Evaluation as a Determinant of Activity of the Long-Term Unemployed Lidia Domańska s. 193-206
Meandry sztuki i procesów tworzenia = The Meanders of Art and the Processes of Creation Bogumił Kuzemko Hieronim Skurpski s. 209-222
Metodologia filozoficzna jako sztuka adekwatnego myślenia Dariusz Barbaszyński Włodzimierz Lebiedziński (aut. dzieła rec.) s. 225-227
«Poiesis» czy «creatio»? : rzecz o dwóch drogach metafizyki Mieczysław Jagłowski Adam Bastek (aut. dzieła rec.) s. 228-233
Konieczność niekonieczna Jacek Sobota Honorata Korpikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 234-235
Albert Einstein – filozof Andrzej Stoiński S. Butrym (aut. dzieła rec.) Albert Einstein (aut. dzieła rec.) K. Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 237-240
Spór z postmodernizmem Deleuze'a Józef Lipiec Krzysztof Kościuszko (aut. dzieła rec.) s. 241-243
Antropologia po Freudzie Piotr Wasyluk Lech Ostasz (aut. dzieła rec.) s. 244-246
W jaki sposób radość i cierpienie przyczyniają się do rozwoju człowieka? Danuta Ciukszo Halina Romanowska-Łakomy (aut. dzieła rec.) s. 247-249
Człowiek Nietzschego w perspektywie przełomu wieków Beata Olkowska Andrzej Kucner (aut. dzieła rec.) s. 250-252
Między nadzieją a sceptycyzmem : u źródeł sensu antropologii i etyki Zdziechowskiego Andrzej Kucner Dariusz Barbaszyński (aut. dzieła rec.) s. 253-255
Humaniści wobec problemów polityki ekologicznej Artur Laska Andrzej Papuziński (aut. dzieła rec.) s. 256-259
Zwierzęcy świat Wojciech Słomski Jacek Lejman (aut. dzieła rec.) s. 260-263
Fotografia jaka jest : (fotografia jako zjawisko estetyczne) Małgorzata Liszewska Jan Kurowicki (aut. dzieła rec.) s. 264-266
O integracji europejskiej – prosto ale bez uproszczeń Mirosław Górnowicz Benon Gaziński (aut. dzieła rec.) s. 267-270
Sprawozdanie z czesko-polskiego interdyscyplinarnego sympozjum filozoficznego nt. "Współzależności" (Liberec 5-7 września 2000 r.) Andrzej Papuziński s. 271-274
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Communication and Community" Wacław Domaszewicz s. 275-276