Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Melodie chasydzkie Sylwia Jakubczyk s. 1-28
Ballady Johanna Rudolfa Zumsteega jako źródło inspiracji dla młodego Franza Schuberta Michał Lewicki s. 29-39
Łemkowie i ich pieśni – wybrane zagadnienia Weronika Spyrka s. 40-55
"Silence, Night and Dreams", Zbigniew Preisner, [b. m.] 2007 : [recenzja] Weronika Spyrka Zbigniew Preisner (aut. dzieła rec.) s. 56-58