Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Samuel Besler (1574–1625) – zarys życia i twórczości Aleksandra Wróblewska s. 5-20
Komandor w operze : konteksty Jadwiga Jęcz s. 21-38
Retoryka muzyczna baroku na przykładzie Psalmu XIII op. 27 Johannesa Brahmsa Miłosz Bazelak s. 39-54
„Zmyślnie wykoncypowana, postmodernistyczna zabawka” : muzyka Pawła Mykietyna wobec kategorii postmodernizmu i konstruktywizmu na przykładzie III Symfonii na alt i orkiestrę Zuzanna Daniec s. 55-78
Muzyka w marketingu politycznym na przykładzie polskich kampanii prezydenckich (1995–2015) Anna Piecuch s. 79-104
Noty biograficzne s. 105-106