Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muzyczna panorama średniowiecznego Krakowa Marek Bebak s. 1-9
Klezmerskiej muzyki próba zrozumienia retrospektywna Sylwia Jakubczyk s. 10-33
Krytyka muzyczna na łamach krakowskiej prasy w latach 1918-1939 Adrian Ślęczka s. 34-50