Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Elementy flamenco w twórczości Manuela de Falli na podstawie baletu "El sombrero de tres picos" Andżelika Jędrzejczyk s. 4-19
Wokół opery "Giulio Cesare in Egitto" (HWV 17) G. F. Handla : kontekst historyczny i struktura dzieła Róża Różańska s. 20-46