Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Doświadczenie Zagłady w "Ocalałym z Warszawy" op. 46 Arnolda Schönberga : geneza, dzieło, interpretacja Iwona Sowińska-Fruhtrunk s. 4-30
Spór o "The Death of Klinghoffer" Johna Adamsa : opera w opinii krytyków muzycznych Maryla Zając s. 31-51
The Metropolitan Opera jako wiodący producent spektakli operowych : strategia kreowania marki the Met Agnieszka Lakner s. 52-69
Na styku epok : porównanie warsztatu twórczego Josepha Riepla i Marcina Józefa Żebrowskiego na przykładzie utworów pro processione Wojciech Karasiński s. 70-91
Stan zachowania rękopisów symfonii Carla Dittersa von Dittersdorfa w Polsce – rekonesans Miłosz Kula s. 92-119
„Angels and Men’ assisted by this Art, May Sing together, though they Dwell apart” : angielskie antologie świeckiej i religijnej muzyki wokalnej z drugiej połowy XVII wieku w kolekcji Biblioteki Jagiellońskiej Róża Różańska s. 120-138
Mechanizmy oddziaływania muzyki na procesy fizjologiczne i emocjonalne słuchacza Alicja Ryczkowska s. 139-155
Noty o autorach s. 156-157