Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Amadeusz" Milosa Formana : mit utrwalony Małgorzata Steciak s. 1-17
Elementy konwencjonalne i indywidualne w "Missa pro Defunctis" Andrzeja Siewińskiego : próba wyznaczenia przybliżonego czasu powstania utworu i określenia jego znaczenia dla historii muzyki polskiego baroku Barbara Wróbel s. 18-39