Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcje skordatury na przykładzie wybranych utworów ze zbiorów z kościoła św. Anny na Piasku we Wrocławiu (1679–1686) Dominika Stopczańska s. 5-26
Joseph Woelfl – życie i działalność artystyczna Ewa Bogula s. 27-61
Johann Baptist Schiedermayr – życie i twórczość. Przyczynek do monografii Jolanta Bujas s. 63-99
Spór i dialektyka wyznań religijnych w Responsorium et Hymnus Felixa Mendelssohna Kwen-Yin Li s. 101-124
Różnica i powtórzenie jako aspekty reprezentacji w Variationen für Orchester op. 31 Arnolda Schönberga Iwona Sowińska-Fruhtrunk s. 125-158
Realizacje fonograficzne Symfonii gotyckiej Havergala Briana Oskar Łapeta s. 159-174
Jadwiga Szajna-Lewandowska dzieciom Aleksandra Machura s. 175-187