Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O recepcji twórczości Juliusza Słowackiego w Młodej Polsce na przykładzie pieśni Mieczysława Karłowicza "Skąd pierwsze gwiazdy..." Magdalena Bartnikowska s. 1-9