Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcjonowanie muzyki rozrywkowej w pierwszym i trzecim obiegu w polskiej kulturze muzycznej lat 80. Anna Wyżga s. 4-21
Gdzie Włosi nadobnie śpiewają : mecenat muzyczny Władysława IV Wazy w źródłach epoki Patryk Mamczur s. 22-37