Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Missa pro Defunctis" Andrzeja Siewińskiego na tle zbiorów muzykaliów sandomierskich Barbara Wróbel s. 1-9