Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polski epizod w działalności artystycznej pianisty i kompozytora Josepha Woelfla Ewa Bogula s. 4-14
"La buona figliuola" Carla Goldoniego a "Czekina albo cnotliwa panienka" Wojciecha Bogusławskiego Edyta Grzywaczewska s. 15-27
Krakowski cech muzyków Wojciech Karasiński s. 28-46