Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia organów w opactwie oo. Cystersów w Krakowie-Mogile Piotr Matoga s. 5-31
Pseudochorałowe śpiewy Benedicamus Domino w rękopiśmiennych kancjonałach krakowskich ss. bernardynek Andrzej Edward Godek s. 33-51
Apolinary Kątski jako cudowne dziecko Ewa Chamczyk s. 53-74
Chopin na barykadach, czyli o socrealistycznych narracjach w 1949 roku Michał Bruliński s. 75-109
Piotr Hertel jako kompozytor muzyki do dziecięcych filmów animowanych Katarzyna Lidia Babulewicz s. 111-128
Wirtualna harfa Bacha. Baroque.me Alexandra Chena między net artem a mitem wielkiego kompozytora Adriana Kretkowska s. 129-148
Noty biograficzne s. 149-150