Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między metaforą a przyzwyczajeniem : kilka uwag o recepcji Symfonii Faustowskiej F. Liszta Joanna Barska s. 1-13
"Democracia racial" a samba w Brazylii Renata Chunderbalsingh s. 14-20
Muzyka przesiedleńców z Kresów Wschodnich w audycjach radiowych Józefa Majchrzaka Gabriela Gacek s. 21-31
«Wienerlied» i «Schrammelmusik» : inne oblicze muzycznego Wiednia Ewelina Grygiel s. 32-43
Inspiracje poezją anglojęzyczną w pieśniach Charlesa Ivesa Ilona Iwańska s. 44-64
Kultura muzyczna mniejszości niemieckiej na ziemiach polskich w świetle przemian społeczno-politycznych Aleksandra Kleinrok s. 65-74
Muzyka w kościele czy muzyka kościelna? : starania o odnowę muzyki religijnej w Krakowie pod koniec XIX w. Marta Sajdek s. 75-81
Informatyka muzyczna i jej praktyczne zastosowania Jacek Salamon s. 82-87
Działalność popularyzatorska Józefa Reissa Adrian Ślęczka s. 88-98
Fantazje organowe Adama z Wągrowca SOCist (+1629) Piotr Woźniak s. 99-117