Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literackie pierwiastki ballad instrumentalnych Fryderyka Chopina na przykładzie związków "Ballady F-dur" op. 38 ze "Świtezianką" Adama Mickiewicza Izabela Rutkowska s. 1-16
Missa 12. Johanna Davida Heinichena (1683-1729) jako przejaw ceremonialnego stylu w muzyce sakralnej na dworze drezdeńskim Augusta II Mocnego Michał Pieczka s. 17-24
Współczesna muzyka organowa w Polsce na przykładzie wybranych kompozycji Mariana Sawy (1937-2005) Paulina Szklanna s. 25-33
Wiedeński świat Romana Heubenstocka-Ramatiego : fascynacje dziełami scenicznymi na przykładzie opery "Ameryka" Piotr Wojciechowski s. 34-40
Życie muzyczne w międzywojennym Tarnowie Urszula Zyguła s. 41-52