Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kadry muzyką opatrzone : o krótkiej współpracy Witolda Lutosławskiego z filmowcami Wioleta Muras s. 5-31
Muzyka polska w repertuarze Leopolda Stokowskiego Oskar Łapeta s. 32-51
Kilka uwag o "Mszy F-dur" Józefa Poniatowskiego Karol Rzepecki s. 52-67
Literacki kontekst dzieła muzycznego : Chopinowska ballada versus Skriabinowski poemat Agnieszka Sozańska-Ławniczak s. 68-79
Noty o autorach s. 80-81