Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muzyka w filmie Ewangelia wg św. Mateusza Piera Paola Pasoliniego Julia Okołowicz s. 4-22
Trzy rękopisy "Requiem in Es" Ludwika Maadera Justyna Szczygieł s. 23-43
Czy pianiści to również aktorzy, czyli kilka refleksji nad gestem w muzyce Michał Bruliński s. 44-56