Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Account books of the Musical Chapel of Lviv Uniate Bishop Leon Szeptycki (1760–1779) Ivan Kuzminskyi s. 5-24
Twórczość organowa Brunona Steina na tle jego działalności pedagogicznej i muzycznej Bartłomiej Majkrzak s. 25-47
Systemy mikrotonowe Aloisa Háby i ich zastosowanie w wybranych kwartetach smyczkowych Ewa Chorościan s. 49-80
„Życiopisanie” w operach Aleksandra Nowaka – Sudden Rain, Space Opera Paulina Zgliniecka s. 81-102
Odzwierciedlenie tekstu piosenki literackiej w jej warstwie wokalno-instrumentalnej na przykładzie wybranych utworów grupy Pod Budą Aleksandra Bełkot s. 103-121
Noty biograficzne s. 123-124