Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Twórczość Eugeniusza Morawskiego w oczach krytyków i kompozytorów Oskar Łapeta s. 4-23
Status muzyków dworskich Rzeczypospolitej w końcu XVI i w XVII wieku Alicja Ryczkowska s. 24-45
Muzyka soul – geneza, historia, uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz rodzaje inspiracji tym stylem w twórczości rodzimej Michał Jaczyński s. 46-68