Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Employment Effects of US Minimum Wage Policy Thomas Hyclak Liu Shanshan s. 5-15
Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? : Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w globalnych łańcuchach wartości Tomasz Geodecki Maciej Jan Grodzicki s. 15-40
Struktura ryzyk w reformie wybranych elementów polityki rynku pracy Andrzej Zybała s. 41-55
Krajowa Polityka Miejska okiem politologa Rafał Matyja s. 56-66
Program evaluation use and its mechanisms : The case of Cohesion Policy in Polish regional administration Tomasz Kupiec s. 67-83
Od menedżeryzmu do przedsiębiorczości: transformacja procesu rządzenia miastami w późnym kapitalizmie David Harvey Bob Jessop s. 84-106