Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zrewidowany paradygmat systemowy : Wyjaśnienia i dodatkowe elementy w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych – część druga János Kornai Jacek Klich (tłum.) s. 7-22
Conflicting administrative traditions – a political-economic perspective Noralv Veggeland s. 23-37
Skills shortages and mismatches on the Polish labour market and public policy recommendations Marcin Kocór s. 38-52
Negotiations within Firm-Idea Andrzej Kozina s. 53-62
Nadzór właścicielski powiatów nad podmiotami leczniczymi Marcin Kautsch s. 63-76
Developing sustainable healthcare governance mechanisms to manage public-private partnerships Anna Doś s. 77-89
The effects of industrial policy on regional development in Ukraine Olga Nosova s. 90-101
O przydatności ekonomii, celach polityki publicznej i znaczeniu filozofii ekonomii : Wywiad z Danielem M. Hausmanem Marcin Gorazda Daniel M. Hausman Tomasz Kwarciński s. 102-109
Dla autorów s. 110-112
For authors s. 113-115