Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O pomostach między prawem a współczesnymi nurtami zarządzania publicznego Dawid Sześciło s. 5-16
Rola badań społecznych w refleksyjnych procesach metarządzenia : zarys perspektywy teoretycznej i metodologicznej Marta Strumińska-Kutra s. 17-29
Administracja publiczna jako katalizator rozwoju klastrów w gospodarce regionalnej Jan Kaźmierski s. 30-41
Medialny wizerunek administracji rządowej : analiza zagadnienia na podstawie wybranych artykułów prasowych opublikowanych w "Gazecie Wyborczej" i "Rzeczpospolitej" w pierwszym kwartale 2011 r. Artur Molenda s. 42-51
Zarządzanie procesem komunikowania w mediach społecznościowych przez miasta Metropolii Silesia i ich prezydentów Grażyna Piechota s. 52-67
Globalny kryzys finansowy : wnioski płynące z badań nad procesami tworzenia regulacji i rządzenia Christopher Arup Bob Jessop s. 68-87