Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nadzwyczajnie zwyczajne : działanie na polu ekonomii społecznej Ash Amin s. 5-25
Pomiar innowacyjności gospodarki przy użyciu pośrednich i bezpośrednich wskaźników innowacji Tomasz Geodecki s. 27-50
Prawne podstawy systemu kontroli administracji w Polsce Tomasz Hoffmann s. 51-69
Odnowa kompetencji organizacyjnych na przykładzie polskich firm postsocjalistycznych w okresie transformacji gospodarczej Renata Kaminska-Labbé Bill McKelvey Catherine Thomas s. 71-90
Teoria dóbr publicznych a paradygmat ekonomii sektora publicznego Antea Kargol-Wasiluk s. 91-117
Wokół dysfunkcji zarządzania samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej Jacek Klich s. 119-134
(Współ)rządzenie socjopolityczne Bob Jessop Jan Kooiman s. 135-151