Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka przemysłowa versus pułapka średniego dochodu – przykłady ukierunkowanego przeciwdziałania Robert H. Wade s. 7-25
Neoweberyzm (neo-Weberian state) jako sposób zarządzania w polityce innowacyjnej Piotr Kopyciński s. 26-37
Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadlokalnym na potrzeby planistyczne – przykład województwa łódzkiego Bartosz Bartosiewicz s. 38-51
Gospodarowanie przestrzenią : poszukiwanie modelu decyzyjnego Agnieszka Kępkowicz Halina Lipińska Wiesław Wańkowicz s. 52-61
Cykl polityk publicznych w państwie neoweberowskim Michał Możdżeń s. 62-79
Emergentne poziomy i przestrzenie w badaniach aktywnego obywatelstwa : analiza morfogenetyczna Piotr Weryński s. 80-92