Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zrewidowany paradygmat systemowy : Wyjaśnienia i dodatkowe elementy w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych – część pierwsza János Kornai Jacek Klich (tłum.) s. 7-18
Związki zawodowe w świetle przemian cywilizacyjnych: możliwości, wyzwania i zagrożenia Maciej D. Kryszczuk Michał Wenzel s. 19-34
Kulturowe bariery rozwoju innowacyjności w Polsce Andrzej Bukowski Seweryn Rudnicki s. 35-52
Zarządzanie wielkimi imprezami sportowymi: główni interesariusze Marek W. Kozak s. 53-69
Wybrane zagadnienia z zakresu kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego Ambroży Mituś s. 70-82
Ownership changes in the Hungarian healthcare sector, 1990–2017 Peter Mihalyi s. 83-97
„Państwo w praktyce: style działania”, red. Jacek Raciborski, Kraków 2017 : [recenzja] Stanisław Mazur Jacek Raciborski (aut. dzieła rec.) s. 98-99
Dla autorów s. 100-102
For authors s. 103-105