Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przestrzeń życia codziennego Piotr Sztompka s. 5-30
Ocena wsparcia MSP przez fundusze poręczeniowe i pożyczkowe Rafał Sułkowski s. 31-43
Przestrzenny wymiar relacji międzynarodowych samorządów województw Katarzyna Szmigiel s. 45-61
Uwarunkowania współzarządzania w skali miasta w perspektywie socjologicznej Anna Karwińska s. 63-79
Niesprawność rynku, niesprawność rządu, przywództwo i polityka publiczna Brian F. Dollery Joe L. Wallis s. 81-91
Stabilność i bezpieczeństwo rynku finansowego jako dobro publiczne : wywiad z dr. Stanisławem Kluzą, przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego Marek Benio Stanisław Kluza s. 93-97