Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Determinants of competitiveness in the IT sector in the Kraków cluster as a part of creative industries Łukasz Mamica s. 5-12
Współzarządzanie jako koprodukcja usług publicznych Dawid Sześciło s. 13-21
To what extent do some fundamental concepts of New Institutional Economics help explain the governance phenomenon? Michał Możdżeń s. 22-36
Efektywność patentu : ekonomiczna analiza prawa własności przemysłowej Bartłomiej Biga s. 37-47
Od państwa pozytywnego do państwa regulacyjnego : przyczyny i skutki zmian sposobu rządzenia Bob Jessop Giandomenico Majone s. 48-71
O poszukiwaniu fachowej wiedzy i rzeczników interesów przeciwnych przez prawodawcę unijnego : wywiad z panią poseł Danutą Jazłowiecką, wiceprzewodniczącą Komisji Zatrudnienia i Polityki Socjalnej Parlamentu Europejskiego : część I Marek Benio Danuta Jazłowiecka s. 72-76