Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Reinventing the Sacred : a New View of Science, Reason, and Religion", Stuart A. Kauffman, New York 2008 : [recemzka
    Zacytuj
  • Udostępnij
Modelowanie makroekonomiczne gospodarek regionalnych : użyteczne narzędzie czy nieprzydatna zabawa intelektualna? Janusz Zaleski s. 5-28
Praca : niewykorzystana szansa integracji społecznej osób niepełnosprawnych Barbara Gąciarz s. 29-43
Przedsiębiorczość społeczna w Polsce : problemy i wyzwania Agnieszka Pacut s. 45-58
Kapitał społeczny a dobrobyt materialny jednostki w Polsce : głos w dyskusji Jan Fałkowski Beata Łopaciuk-Gonczaryk s. 59-69
Globalny kryzys fi nansowy a gospodarka krajów Unii Europejskiej Marek Belka s. 71-86
Andaluzyjskie relacje pracownicze z perspektywy związku zawodowego Comisiones Obreras de Andalucia : rozmowa z Maríą del Carmen Pinillos Carracosa, sekretarz Zarządu Comisiones Obreras Marek Benio María del Carmen Pinillos Carracosa s. 87-93
"Reinventing the Sacred : a New View of Science, Reason, and Religion", Stuart A. Kauffman, New York 2008 : [recenzja] Paweł Białynicki-Birula Stuart A. Kauffman s. 95-99
Nowe współzarządzanie publiczne: rządzenie bez rządu Bob Jessop R.A.W. Rhodes s. 101-118