Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Doświadczenia Strategii Lizbońskiej : perspektywy Strategii „Europa 2020” : o kontynuacji i zmianach w polityce UE Tomasz Grzegorz Grosse s. 5-24
Słabość państwa w jego relacji do gospodarki i słabość ekonomicznej teorii państwa Jerzy Wilkin s. 25-35
Wpływ funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności na rozwój regionów w Polsce Konrad Dudzik Jakub Głowacki s. 37-60
Miasta wiedzy w kreowaniu konkurencyjności i spójności terytorialnej Tomasz Parteka s. 61-69
Alternatywne mechanizmy rządzenia na szczeblu samorządów lokalnych z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej Brian Dollery Joe Wallis s. 71-88
Rządzenie i porażka : o granicach socjologii Jeff Malpas Gary Wickham s. 89-102
Polityka zatrudnienia a lokalne problemy rynku pracy : wywiad z Kamillą Banasik, dyrektor Małopolskiego Związku Pracodawców Kamila Banasik Marek Benio s. 103-106