Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podmiotowość i ład instytucjonalny Jerzy Hausner s. 7-16
Podmiotowość i struktura : uwagi o koncepcji podmiotowości, realizmie krytycznym, motywacji do osiągnięć i argumentach na rzecz metodologicznego indywidualizmu jako "ostatniej instancji" Jarosław Górniak s. 17-24
Źródła i granice podmiotowości społecznej Stanisław Mazur s. 25-32
Shared social responsibility : a concept in search of its political meaning and promise Claus Offe s. 33-44
O tzw. "końcu podmiotu" : współczesne rewizjonistyczne konteksty filozoficzne Adriana Warmbier s. 45-56
Rozważania wokół odpowiedzialności bytu zbiorowego Janina Filek s. 57-71
Czy społeczeństwu można przypisać podmiotowość? Anna Giza s. 72-85
Czy społeczeństwu można przypisać podmiotowość? Anna Giza s. 72-85
Krótki wykład o podmiotowości Krzysztof Wielecki s. 86-95
Wolność i uwarunkowania woli : między filozofią a neuronaukami Józef Bremer s. 96-106
Polubić nowoczesność : esej przeciw krytyce antysystemowej Agata Bielik-Robson s. 107-114
Parlamenty Europy Środkowej i Wschodniej jako podmioty polityki : przyczynek do dyskusji o podmiotowości organizacji politycznej Andrzej Antoszewski s. 115-124
Podmiotowość, wolność i ludzkie działanie Justyna Miklaszewska s. 125-133
Jeśli podmiotu nie ma... : O wpływie, aktorach, horrorze i innych zmartwieniach tzw. Koła Krakowskiego Seweryn Krupnik s. 134-145
Organizacja jako podmiot Marek Ćwiklicki s. 146-152
Podmiotowość jako kategoria prawna Marek Benio s. 153-162
O niektórych aspektach sterowania w warunkach złożoności Sławomir Wyciślak s. 163-176
Podmiotowość : moje stronnicze podsumowanie cyklu seminaryjnego Jerzy Hausner s. 177-194