Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie publiczne – rozważania o granicach Dominika Bąk-Grabowska Jan Lichtarski s. 7-16
Innowacje w szkolnictwie wyższym jako podstawa modernizacji sektora Józef Szabłowski s. 17-32
Angażowanie interesariuszy w proces brandingu miasta – teoria versus praktyka Ewa Glińska s. 33-49
Powiązania kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych1 Beata Irma Buchelt Joanna Anna Jończyk s. 50-64
Partycypacja w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie gminnych instytucji kultury Wojciech Kowalik s. 65-79
Dla autorów s. 80-82
For authors s. 83-85