Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Entrepreneurship and Innovation", red. Marina Dabic, Vojko Potocan, Zagreb–Maribor 2012 : [recenzja
    Zacytuj
  • Udostępnij
Centralizacja i kapitalistyczna gospodarka rynkowa János Kornai s. 5-21
Skutki ekspansji fiskalnej w warunkach stóp procentowych bliskich zera Piotr Ciżkowicz Andrzej Rzońca s. 23-44
Stabilność zatrudnienia w polskiej służbie cywilnej a plany ograniczenia liczebności administracji rządowej Marek Szczepański s. 45-54
Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw jako instrument polityki innowacyjnej w Polsce Łukasz Bajak Sebastian Weber s. 55-69
Znaczenie motywacji społeczników w ekonomicznych badaniach sektora non-profit Dominik Buttler s. 71-79
Wpływ elastycznych form zatrudnienia na ryzyko emerytalne Marek Benio s. 81-89
Demokracja i kryzys Aleksander Smolar s. 91-121
Zarządzanie publiczne i sieci powiązań. Podstawy podejścia do rządzenia opartego na teorii sieci Bob Jessop Erik-Hans Klijn Joop F.M. Koppenjan s. 123-145
"Entrepreneurship and Innovation", red. Marina Dabic, Vojko Potocan, Zagreb–Maribor 2012 : [recenzja] Marek Ćwiklicki Marina Dabic (aut. dzieła rec.) Vojko Potocan (aut. dzieła rec.) s. 147-149
W poszukiwaniu czynników rozwoju małych gmin satelickich, czyli o tym, jak odległość od centrum metropolii wpływa na rozwój gmin Iwanowice i Zielonki : rozmowa z wójtem gminy Iwanowice, panem Zbigniewem Grzybem, przeprowadzona 8 marca 2012 r. Zbigniew Grzyb Anna Rosa s. 151-154
W poszukiwaniu czynników rozwoju małych gmin satelickich, czyli o tym, jak odległość od centrum metropolii wpływa na rozwój gmin Iwanowice i Zielonki : rozmowa z zastępcą wójta gminy Zielonki, panem Arnoldem Kuźniarskim, przeprowadzona 15 marca 2012 r. Arnold Kuźniarski Anna Rosa s. 155-160