Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawne uwarunkowania efektywności planów zagospodarowania przestrzennego w Polsce Igor Zachariasz s. 5-16
Kultura energetyczna kraju jako czynnik determinujący "nową politykę energetyczną" Unii Europejskiej Agnieszka Pach-Gurgul Bartosz Soliński s. 17-32
Powrót polityki przemysłowej? Robert H. Wade s. 33-49
Best Value : angielska metoda doskonalenia usług publicznych Angelika Wodecka-Hyjek Marek Ćwiklicki s. 50-61
Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. Mirosława Marody s. 62-84
Sprawne państwo : różnorodność znaczeń w różnych krajach Matt Andrews Bob Jessop s. 85-113
O przewadze konkurencyjnej Polski na wewnętrznym rynku Unii, o delegowaniu pracowników i swobodzie świadczenia usług w UE : rozmowa ze Stefanem Schwarzem, przedsiębiorcą, ekspertem w dziedzinie usług transgranicznych, prezesem Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy Marek Benio Stefan Schwarz s. 114-117
"Finance and the Good Society", Robert J. Shiller, Princeton-Oxford 2012 : [recenzja] Krystyna Nizioł Robert J. Shiller (aut. dzieła rec.) s. 118-121