Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny : polski paradoks Janusz Czapiński s. 5-28
Planowanie legislacyjne w Europie Środkowej Radosław Zubek s. 29-44
Wpływ procesu europeizacji na współpracę między instytucjami lokalnymi w miastach europejskich : analiza porównawcza Krakowa i Glasgow Anna Sobczak s. 45-66
Zaufanie : brakująca funkcja reprodukcji systemowej : bariery w dystrybucji środków unijnych w świetle teorii systemu autopojetycznego Niklasa Luhmanna Andrzej Bukowski s. 67-96
Skuteczność planowania przestrzennego na poziomie lokalnym a partycypacja społeczna Aleksander Nelicki Igor Zachariasz s. 97-108
Systemy zarządzania wiedzą i porównawcza ekonomia polityczna John L. Campbell Ove K. Pedersen s. 109-128
Teoria państwa kapitalistycznego a problem formowania polityki publicznej Claus Offe s. 129-146