Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zakres i kierunki wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w pomiarze dokonańw kontekście New Public Management : ujęcie instytucjonalne Marcin Michalak Ewelina Zarzycka s. 5-19
Efekty restrukturyzacji przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego a bezpieczeństwo energetyczne Polski po 1989 r. Wojciech Szymla s. 20-33
Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego Andrzej Zybała s. 34-48
Znaczenie Turcji dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej Agnieszka Pach-Gurgul Marta Ulbrych s. 49-66
Lekcje z kryzysu finansowego Paweł Smaga s. 67-83
The rise of governance and the risks of failure : The case of economic development Bob Jessop s. 84-99
O konkurencyjności Europy różnych prędkości i Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej : rozmowa z Małgorzatą Handzlik, posłanką do Parlamentu Europejskiego Marek Benio Małgorzata Handzlik s. 100-102
"Ograniczone przywództwo : studium empiryczne", Andrzej K. Koźmiński, Warszawa 2013 : [recenzja] Maria Wiśniewska Andrzej K. Koźmiński (aut. dzieła rec.) s. 103-105