Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Potencjał kulturowy społeczeństwa jako zasób rozwojowy Anna Karwińska s. 5-19
Innowacjonizm jako legitymizacja : dyskursy innowacji, gospodarki opartej na wiedzy, społeczeństwa informacyjnego i pokrewne w perspektywie krytycznej Tomasz Zarycki s. 20-34
Sfera publiczna w przemówieniach programowych premierów III RP w latach 1989-2012 Paweł Planeta s. 35-54
Lekcje współpracy przez granice : wybrane problemy zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi na podstawie doświadczeń współpracy przygranicznej Katarzyna Szmigiel-Rawska s. 55-64
Podwyższanie wieku emerytalnego w Polsce przy użyciu instrumentów dobrego rządzenia Marek Benio s. 65-76
Dylematy ogólnej teorii planowania Bob Jessop Horst W.J. Rittel Melvin M. Webber s. 77-93
"Leadership : Theory and Practice", Peter G. Northouse, London 2013 : [recenzja] Peter G. Northouse Maria Wiśniewska s. 94-96