Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Idee i praktyki Nowego Zarządzania Publicznego Krzysztof Czarnecki s. 5-19
Europeizacja w działaniach polskich samorządów terytorialnych : wybrane przykłady Paweł Swianiewicz s. 21-38
Europeizacja : ramy koncepcyjne dla badań samorządów? Marta Lackowska-Madurowicz s. 39-57
Wpływ wzornictwa przemysłowego na konkurencyjność polskich firm Łukasz Mamica s. 59-70
Trajektorie rozwoju społeczno-ekonomicznego w gospodarkach postkomunistycznych Pasquale Tridico s. 71-95
Rzeszowska recepta na rozwój miasta: niskie podatki, niskie koszty, wysokie wydatki na rozwój : tajemnicę dynamicznego rozwoju miasta wyjaśnia Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc Marek Benio Tadeusz Ferenc s. 97-102
"Wymiana i władza w życiu społecznym", P.M. Blau, Kraków 2009 : [recenzja] Piotr Kopyciński P.M. Blau (aut. dzieła rec.) s. 103-106
Dwie wizje rządzenia decentracją i recentracja procesów rządzenia Bob Jessop B. Guy Peters s. 107-122